(Polski) Dzień bez samochodu – dniem z rowerem miejskim.