Komunikat

28.05.2020

W związku z panująca sytuacją epidemiologiczną i zagrożeniem ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2  operator systemu Piotrkowski Rower Miejski  będzie prowadzić okresową dezynfekcje rowerów oraz infrastruktury rowerowej.

Zachęcamy do przemieszczania się rowerami miejskimi przy zachowaniu ostrożności i właściwej higieny. Aby zminimalizować ryzyko zakażenia operator systemu – Nextbike Polska – będzie prowadził dezynfekcję newralgicznych  elementów rowerów jak kierownice, siodełka, linki, manetki oraz terminale. Jednoślady będą dezynfekowane przynajmniej dwa razy dziennie w ramach codziennej pracy osób serwisujących oraz relokujących rowery miejskie we wszystkich działających systemach, których operatorem jest Nextbike Polska. Zachęcamy także użytkowników do stosowania zwiększonych środków bezpieczeństwa i samodzielnego dezynfekowania powierzchni narażonych na kontakt. Zalecamy noszenie rękawiczek.

Przypominamy o konieczności stosowania się do zaleceń i wytycznych, dzięki którym można zmniejszyć ryzyko zakażenia się. Prosimy o  zachowanie ostrożności w użytkowaniu systemu tak jak w przypadkach korzystania z środków publicznego transportu zbiorowego.

Apelujemy o zachowanie ostrożności i rozwagę oraz, aby wszyscy użytkownicy stosowali się do oficjalnych wytycznych higieny koronawirusowej.