ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

I. ВИЗНАЧЕННЯ

1. Адміністратор – Nextbike Polska S.A. з місцем перебування у Варшаві, вул. Пшасниська 6б, 01-756 Варшава.
2. Мобільний Застосунок – мобільний застосунок, доступний для мобільних телефонів і портативних пристроїв, пропонованих Адміністратором для пристроїв з системою Android і iOS
3. Персональні дані – інформація про ідентифіковану фізичну особу або особу, можливу для ідентифікування за допомогою одного або декількох конкретних факторів, що визначають фізичну, фізіологічну, генетичну, психологічну, економічну, культурну або соціальну ідентичність, включаючи IP пристрою, дані про місцеперебування, ідентифікатор Інтернету та інформацію, зібрану за посередництвом файлів cookie або подібних технологій.
4. Група Nextbike – компанії, що належать до групи Nextbike у розумінні ст. 4 п. 14 Закону від 16 лютого 2007 року Про захист конкуренції та споживачів.
5. Клієнт – фізична особа, учасник Велосипедної Системи, що прийняла Правила та зареєстрована у Велосипедній Системі, і цим самим уклала Договір з Оператором.
6. Оператор – суб’єкт, що надає послуги, пов’язані з обслуговуванням Велосипедної Системи.
7. Політика – це політика конфіденційності.
8. Правила – правила, що описують умови користування Велосипедною Системою, зокрема, сферу прав та обов’язків та відповідальність осіб, які користуються послугами прокатів Велосипедної Системи, Оператором якої є Адміністратор. Правила доступні на https://piotrkowskirower.pl/regulamin/
9. РОДО – Розпорядження Європейського парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільне переміщення таких даних і скасування Директиви 95/46 / EC.
10. Веб-сайт – веб-сайт, розміщений на www.piotrkowskirower.pl або доступний через Мобільний Застосунок, за посередництвом якого Адміністратор надає Користувачам електронні послуги, зокрема послугу, що полягає в наданні можливості брати напрокат велосипеди.
11. Велосипедна система – Послуга Piotrkowski Rower Miejski надана на умовах, описаних в Правилах.
12. Договір з Оператором – Договір Клієнта з Оператором, укладений за посередництвом Веб-сайту, встановлює взаємні права та обов’язки, визначені в Правилах.
13. Закон – Закон від 10 травня 2018 року Про захист персональних даних (Збірник законодавчих актів від 2018 п. 1000).
14. Користувач – будь-яка фізична особа, яка відвідує Веб-сайт або використовує одну або кілька послуг або функціональних можливостей, описаних у Політиці.
15. Довірений партнер – суб’єкт, з яким співпрацює Адміністратор, маркетинговий контент якого направляється Адміністратором Клієнту та Користувачеві.

II. ОБРОБКА ДАНИХ У ЗВ’ЯЗКУ З ВИКОРИСТАННЯМ ВЕБ-САЙТУ

1. У зв’язку з використанням Користувачем Веб-сайту, Адміністратор збирає дані в обсязі, необхідному для надання певних пропонованих послуг, а також інформацію про активність Користувача на Веб-сайті. Детальні принципи та цілі обробки Персональних даних, зібраних під час використання Користувачем Веб-сайту, описані нижче.

III. ЦІЛІ ТА ПРАВОВІ ОСНОВИ ОБРОБКИ ДАНИХ НА ВЕБ-САЙТІ
ВИКОРИСТАННЯ ВЕБ-САЙТУ

1. Персональні дані всіх осіб, які використовують Веб-сайт (включаючи IP-адресу або інші ідентифікатори та інформацію, зібрану за посередництвом файлів cookie або інших подібних технологій), які не є зареєстрованими Користувачами (тобто, особи, які не мають профілю на Веб-сайті), обробляються Адміністратором:
i. з метою надання послуг в електронному вигляді в сфері надання Користувачам контенту, зібраного на Веб-сайті – тоді правовою основою для обробки є необхідність обробки для виконання договору (ст. 6 п.1 літ. b РОДО);
ii. для аналітичних і статистичних цілей – тоді правовою основою для обробки є законний інтерес Адміністратора (ст. 6 п.1 літ. f РОДО), який полягає в проведенні аналізу активності Користувачів, а також їх вподобань з метою поліпшення функціональних можливостей і наданих послуг;
iii. з метою можливого встановлення і розгляду претензій або захисту від них – правовою основою обробки є законний інтерес Адміністратора (ст. 6 п.1 літ. f РОДО), який полягає в захисті його прав;
iv. для маркетингових цілей Адміністратора та інших суб’єктів – правила обробки Персональних даних для маркетингових цілей описані в розділі МАРКЕТИНГ.
2. Активність Користувача на Веб-сайті, включаючи його Персональні дані, записується в системні журнали (спеціальна комп’ютерна програма, яка використовується для зберігання хронологічного запису, що містить інформацію про події і дії стосовно ІТ-системи, використовуваної для надання послуг Адміністратором). Інформація, зібрана в журналах, обробляється в основному для цілей, пов’язаних з наданням послуг. Адміністратор також обробляє її для технічних і адміністративних цілей, для забезпечення безпеки ІТ-системи і управління цією системою, а також для аналітичних і статистичних цілей – в цій сфері правовою основою обробки є законний інтерес Адміністратора (ст. 6 п.1 літ. f РОДО).

РЕЄСТРАЦІЯ В СИСТЕМІ: PIOTRKOWSKI ROWER MIEJSKI

1. Особи, які реєструються у Велосипедній Системі повинні надати дані, необхідні для створення та обслуговування облікового запису, Адміністратором якого є Оператор. Такі дані можна видалити в будь-який час. Надання даних, позначених як обов’язкові, необхідне для створення та обслуговування облікового запису, а їх не подання призводить до неможливості створення облікового запису. Надання інших даних є добровільним.
2. Персональні дані обробляються:
i. з метою надання послуг, пов’язаних з веденням і обслуговуванням облікового запису у Велосипедній Системі – правовою основою для обробки є необхідність обробки для виконання договору (ст. 6 п. 1 літ. b RODO);
ii. виконання державно-правових зобов’язань, покладених на Адміністратора, в першу чергу, виходячи з положень бухгалтерського обліку та податкового законодавства – правовою основою обробки буде необхідність виконання юридичних зобов’язань, покладених на Адміністратора (ст. 6 п. 1 літ. c RODO);
iii. для аналітичних та статистичних цілей – правовою основою обробки є законний інтерес Адміністратора (ст. 6 п. 1 літ. f RODO), що полягає в аналізі активності Користувачів на Веб-сайті та способі використання облікового запису, а також уподобань Користувачів для покращення функціональних можливостей ;
iv. для забезпечення можливості перевірки з якого місця взято напрокат та повернуто велосипеди у Велосипедній Системі з використанням системи GPS або перевірки місця розташування велосипеда за відсутності повернення – правовою основою обробки є законний інтерес Адміністратора (ст. 6 п. 1 літ. f RODO), законним інтересом Адміністратора є захист майнових інтересів шляхом збору інформації, що дозволяє виявити місце розташування велосипеда;
v. з метою встановлення або розгляду можливих претензій або захисту від таких претензій – правовою основою для обробки є законний інтерес Адміністратора (ст. 6 п. 1 літ. f РОДО), який полягає у захисті його прав.
vi. для маркетингових цілей Адміністратора та інших суб’єктів – правила обробки Персональних даних для маркетингових цілей описані в розділі МАРКЕТИНГ.
3. Якщо Користувач розміщує на Веб-сайті будь-які Персональні дані інших осіб (включаючи ім’я та прізвище, адресу, номер телефону або адресу електронної пошти), може це зробити лише за умови, що вони не порушують законодавство і особисті права тих осіб.

КОНТАКТНІ ФОРМИ

1. Адміністратор забезпечує можливість зв’язатися з ним за допомогою електронних контактних форм. Використання форми вимагає надання Персональних даних, необхідних для зв’язку з Користувачем і надання відповіді на запит. Користувач може також надати інші дані для полегшення контакту або обробки запиту. Надання даних, позначених як обов’язкові, необхідне для отримання і обробки запиту, і їх не надання призведе до неможливості обробки. Надання інших даних є добровільним.
2. Персональні дані обробляються:
i. з метою ідентифікації відправника і обробки його запиту, надісланого через контактну форму, – правовою основою є необхідність обробки для виконання договору на надання послуги (ст. 6, п. 1 літ. b РОДО), для необов’язкових даних правовою основою обробки є згода (ст. 6, п. 1 літ. a РОДО)
ii. для аналітичних і статистичних цілей – правовою основою обробки є законний інтерес Адміністратора (ст. 6 п.1 літ. f РОДО), який полягає у веденні статистики запитів, наданих Користувачами через Веб-сайт, з метою покращення його функціональності.

IV. МАРКЕТИНГ

1. Адміністратор обробляє Персональні дані Користувачів для здійснення маркетингової діяльності, що полягає у проведенні заходів, пов’язаних з прямим продажем товарів і послуг (надсилання комерційної інформації електронними засобами та телемаркетинг).
2. Персональні дані Користувача можуть бути використані Адміністратором для надсилання йому маркетингового контенту суб’єктів з Групи Nextbike та суб’єктів, які співпрацюють з Адміністратором різними каналами, тобто, через електронну пошту, у тому числі у вигляді бюлетеня, через MMS / SMS або за телефоном. Такі дії приймаються Адміністратором тільки в тому випадку, якщо Користувач виразив на це згоду, яку він може відкликати в будь-який час.
3. Перелік суб’єктів, що входять у склад Групи Nextbike, та суб’єктів, які співпрацюють з Адміністратором, знаходить у розділі “Група NEXTBIKE та суб’єкти, що співпрацюють з Адміністратором” нашої Політики прозорості.
4. З метою реалізації маркетингової діяльності Адміністратор в певних випадках може використовувати профілювання. Це означає, що завдяки автоматичній обробці даних Адміністратор оцінює вибрані фактори, що стосуються Користувачів, для аналізу їх поведінки або створення прогнозу на майбутнє. Це дозволяє краще адаптувати відображений контент до індивідуальних уподобань та інтересів Користувача.

V. СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ

1. Адміністратор обробляє Персональні дані користувачів, що відвідують профілі Адміністратора, які ведуться в соціальних мережах (Facebook). Ці дані обробляються тільки в зв’язку з веденням профілю, в тому числі для інформування Користувачів про діяльність Адміністратора і для реклами різного типу подій, послуг і продуктів. Правовою основою обробки персональних даних Адміністратором з цією метою є його законний інтерес (ст. 6 п. 1 літ. f РОДО), який полягає в просуванні свого власного бренду.

VI. ФАЙЛИ cookies ТА ПОДІБНА ТЕХНОЛОГІЯ

1. Файли cookie – це невеликі текстові файли, встановлені на пристрої Користувача, що переглядає Веб-сайт. Файли cookie збирають інформацію, яка полегшує використання Веб-сайту, наприклад, шляхом запам’ятовування відвідувань Користувача Веб-сайту і дій, виконаних ним.
«СЕРВІСНІ» COOKIES
1. Адміністратор використовує файли cookie в основному для надання Користувачу послуг через електронну пошту, і для підвищення якості цих послуг. Тому Адміністратор і інші суб’єкти, що надають йому аналітичні і статистичні послуги, використовують файли cookie, зберігаючи інформацію або отримуючи доступ до інформації, вже збереженої в телекомунікаційному кінцевому пристрої Користувача (комп’ютері, телефоні, планшеті і т. д.). Файли cookie, які використовуються для цієї мети, включають:
i. файли cookie з даними, введеними Користувачем (ідентифікатор сесії) протягом всієї сесії (англ. user input cookies);
ii. аутентифікацію через cookie, використовувану для послуг, що вимагають перевірки автентичності протягом всієї сесії (англ. authentication cookies);
iii. файли cookie, які використовуються для забезпечення безпеки, наприклад, використовувані для виявлення зловживання в сфері аутентифікації (англ. user centric security cookies);
iv. сесійні файли cookie для мультимедійних програвачів (наприклад, файли cookie флеш-програвача), на час сесії (англ. multimedia player session cookies);
v. постійні файли cookie, які використовуються для персоналізації призначеного для Користувача інтерфейсу протягом всієї сесії або трохи довше (англ. user interface customization cookies),
«МАРКЕТИНГОВІ» COOKIES
1. Адміністратор та його довірені партнери також використовують файли cookie для маркетингових цілей, зокрема у зв’язку з надсиланням Користувачам поведінкової реклами. З цією метою Адміністратор і довірені партнери зберігають інформацію або отримують доступ до інформації, вже збереженої в телекомунікаційному кінцевому пристрої Користувача (комп’ютер, телефон, планшет, тощо).

VII. ДАНІ ПРО МІСЦЕПЕРЕБУВАННЯ

1. Адміністратор обробляє Персональні дані Клієнта щодо розташування для того, щоб забезпечити можливість контролювати, де був взятий напрокат та повернений велосипед у Велосипедній Системі за допомогою системи GPS або перевірити, де велосипед знаходиться у разі відсутності його повернення – правовою основою обробки є законний інтерес Адміністратора (ст.6 п.1 літ. f РОДО); Законний інтерес Адміністратора полягає в захисті майнових інтересів шляхом збору інформації, що дозволяє визначити місцеперебування велосипеду.

VIII. АНАЛІТИЧНІ І МАРКЕТИНГОВІ ІНСТРУМЕНТИ, ВИКОРИСТАНІ АДМІНІСТРАТОРОМ ТА ПАРТНЕРАМИ АДМІНІСТРАТОРА

1. Адміністратор та його Партнери застосовують різні рішення та інструменти, що використовуються для аналітичних та маркетингових цілей. Нижче наведено основну інформацію про ці інструменти. Докладну інформацію щодо цього можна знайти в політиці конфіденційності партнера.

GOOGLE ANALYTICS
1. Файли Google Analytics – це файли, що використовуються компанією Google для аналізу способу використання Користувачем Веб-сайту, для створення статистики та звітів про роботу Веб-сайту. Google не використовує зібрані дані, щоб ідентифікувати Користувача і не пов’язує цю інформацію для ідентифікації. Докладну інформацію про обсяг та принципи збору даних у зв’язку з цією послугою можна знайти за посиланням: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners

GOOGLE ADWORDS
1. Google AdWords – це інструмент, що дозволяє вимірювати ефективність рекламних кампаній, здійснюваних Адміністратором, що дозволяє аналізувати такі дані, як ключові слова або кількість унікальних користувачів. Платформа Google Adwords також дозволяє відображати наші реклами людям, які раніше відвідували Веб-сайт. Інформацію про обробку даних Google у зв’язку з цією послугою можна знайти за посиланням: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl

ПІКСЕЛІ FACEBOOK
1. Пікселі Facebook – це інструмент для вимірювання ефективності рекламних кампаній, здійснюваних Адміністратором на порталі Facebook. Інструмент дозволяє розширювати аналітику даних для оптимізації діяльності Адміністратора, використовуючи також інші інструменти, що пропонуються Facebook. Докладну інформацію про обробку даних Facebook можна знайти за цим посиланням:
https://pl-pl.facebook.com/help/443357099140264?helpref=about_content.

ПЛАГІНИ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ
1. Веб-сайт використовує плагіни соціальних мереж (Facebook, Google+, LinkedIn, Twitter). Плагіни дозволяють Користувачеві робити доступним зміст, опублікований на Веб-сайті у вибраній соціальній мережі. Використання плагінів на Веб-сайті призводить до того, що даний соціальний сайт отримує інформацію про використання Веб-сайту Користувачем і може призначити їх до профілю Користувача, створеного в даній соціальній мережі. Адміністратор не знає про мету та обсяг збору даних через соціальні мережі. Докладну інформацію на цю тему можна знайти за такими посиланнями:
i. Facebook: https://www.facebook.com/policy.php
ii. Google: https://privacy.google.com/take-control.html?categories_activeEl=sign-in
iii. LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=pl_PL
iv. Twitter: https://twitter.com/en/privacy

IX. УПРАВЛІННЯ НАЛАШТУВАННЯМИ cookies

1. Використання cookies для збору даних за їх посередництвом, включаючи доступ до даних, що зберігаються на пристрої Користувача, вимагає згоди Користувача. Ця згода може бути відкликана в будь-який час.
2. Дозвіл не вимагається тільки для файлів cookie, використання яких необхідне для надання телекомунікаційних послуг (передача даних для відображення контенту).
3. Відкликання згоди на використання файлів cookie можливе через налаштування браузера. Докладну інформацію на цю тему можна знайти за такими посиланнями:
i. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
ii. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
iii. Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
iv. Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
v. Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB
4. Користувач може в будь-який час перевірити статус своїх поточних налаштувань конфіденційності для використовуваного браузера, використовуючи інструменти, доступні за такими посиланнями:
i. http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory
ii. http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN

X. ПЕРІОД ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

1. Період обробки даних Адміністратором залежить від типу послуги, що надається і мети обробки. Як правило, дані під час надання послуги або виконання замовлення, до моменту відкликання наданої згоди або внесення ефективного спротиву щодо обробки даних у випадках, коли правовою основою обробки даних є законний інтерес Адміністратора.
2. Період обробки даних може бути продовжений, якщо обробка необхідна для встановлення або розгляду скарг або захисту від претензій, а після цього періоду – тільки у випадку і в обсязі, в якому вимагає законодавство. Після завершення періоду обробки дані незворотно видаляються або анонімізуються.

XI. ПРАВА КОРИСТУВАЧА

1. Користувач має право на доступ до змісту даних і вимагати їх виправлення, видалення, обмеження обробки, право передачі даних і право на внесення спротиву щодо обробки даних, а також право подавати скаргу до наглядового органу, що займається захистом Персональних даних.
2. У тому обсязі, в якому дані Користувача обробляються на основі згоди, ця згода може бути відкликана в будь-який час, звернувшись до Адміністратора.
3. Користувач має право заперечувати проти обробки даних для маркетингових цілей, якщо обробка відбувається у зв’язку з законним інтересом Адміністратора, а також – з причин, пов’язаних з особливою ситуацією Користувача – в інших випадках, коли правовою основою обробки даних є законний інтерес Адміністратора (наприклад, у зв’язку з реалізацією аналітичних та статистичних цілей).
4. Більше інформації щодо прав, які випливають з RODO, знаходяться в нашій Політиці прозорості.

XII. ОТРИМУВАЧІ ДАНИХ

1. У зв’язку з реалізацією послуг Персональні дані будуть розкриваються зовнішнім суб’єктам, зокрема, суб’єктам з Групи Nextbike, суб’єктам, які співпрацюють з Адміністратором (т.зв. довірені партнери), постачальникам, які відповідають за обслуговування ІТ-систем, суб’єктам, таким як банки та оператори платежів, суб’єкти, що надають бухгалтерські послуги, маркетингові агентства (у сфері маркетингових послуг).
2. У разі отримання згоди Користувача, його дані також можуть бути розкриті іншим суб’єктам для їх власних цілей, включаючи маркетингові цілі.
3. Адміністратор залишає за собою право розкривати вибрану інформацію про Користувача компетентним органам або третім особам, які подають запит на надання такої інформації, на основі відповідної правової бази та відповідно до чинного законодавства.

XIII. ПЕРЕДАЧА ДАНИХ ЗА МЕЖІ ЄЕЗ

1. Рівень захисту Персональних даних за межами Європейської Економічної Зони (ЄЕЗ) відрізняється від рівня захисту, передбаченого європейським законодавством. З цієї причини Адміністратор передає особисті дані за межі ЄЕЗ тільки тоді, коли це необхідно і з гарантією відповідного рівня захисту, перш за все шляхом:
i. співпраці з суб’єктами, що обробляють Персональні дані в країнах, для яких було прийнято відповідне рішення Європейської комісії щодо визначення достатнього рівня захисту Персональних даних;
ii. застосування стандартних договірних клаузул (застережень), виданих Європейською комісією;
iii. застосування обов’язкових корпоративних правил, затверджених компетентним наглядовим органом;
iv. в разі передачі даних в США – шляхом співпраці з суб’єктами, які беруть участь в програмі Щит конфіденційності (Privacy Shield), затвердженої рішенням Європейської комісії.

XIV. БЕЗПЕКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

1. Адміністратор веде поточний аналіз ризиків, щоб переконатися, що Персональні дані обробляються безпечним способом – гарантуючи, перш за все, що доступ до даних мають лише уповноважені особи та лише в обсязі, необхідному для виконання завдань. Адміністратор дбає про те, щоб всі операції з Персональними даними реєструвались та здійснювались тільки уповноваженими працівниками та партнерами.
2. Адміністратор робить всі необхідні дії для забезпечення того, щоб його субпідрядники та інші суб’єкти з якими він співпрацює кожен раз гарантували належні заходи безпеки, коли обробляють Персональні дані за дорученням Адміністратора.

XV. КОНТАКТНІ ДАНІ

1. Контакт з Адміністратором можливий через електронну пошту [email protected], контактну форму на сайті www.nextbike.pl, за телефоном 22 208 99 90 або письмово на адресу офісу Nextbike Polska S.A.
2. Адміністратор призначив Інспектора з захисту даних, з яким можна зв’язатися за електронною адресою [email protected] у будь-якій справі, що стосується обробки Персональних даних Адміністратором.

XVI. ЗМІНИ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

1. Політика постійно перевіряється і при необхідності оновлюється
2. Поточна версія Політики була прийнята та набуває чинності від 27.08.2019 року.